قـیـمـت روز خـودرو هـا،دوشـنـبـه ۱۱ دی ۹۱-۳۱ دسـامـبـر ۲۰۱۲

467  قیمت روز خودرو ها،دوشنبه 11 دی ۹۱ 31 دسامبر  |  www.cafepatogh.ir  |۲۰۱۲

 قیمت روز خودرو ها،دوشنبه ۱۱ دی ۹۱-۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه(تومان)

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۸٫۷۳۸٫۰۰۰

۸٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۹٫۴۱۰٫۰۰۰

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۹٫۹۶۰٫۰۰۰

۹٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

۱۷٫۴۸۴٫۰۰۰

۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰

۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۲۲٫۳۰۵٫۰۰۰

ELX سورن

۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰

۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ELX سورن

EF7 سمند

۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰

۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

توقف فروش

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405

۱۹٫۵۴۸٫۰۰۰

۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5

۲۴٫۰۹۲٫۰۰۰

۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰

۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پارس

۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰

۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس

۲۷٫۸۱۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکسلیمیتد / فول

۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰

۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۲

توقف فروش

۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۳

۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۵

۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۶

۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

صندوق دار . ۲۰۶ /V20

۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . صندوق دار /V8

توقف فروش

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . صندوق دار /V1

۲۲٫۸۱۸٫۰۰۰

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار  . گازسوز /V2

۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار  . اتوماتیک /V9

توقف فروش

V4 . 206 / پایه گاز سوز

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

توقف فروش

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰

( TU5 ) 1.6 رانا

۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰

( EF7 ) 1.7 رانا

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ E1

تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ E2

تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز

توقف فروش

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

سایپا

۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار

۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید گازسوز

۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰

۱۴۱ LE.پراید

۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰

۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰

۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰

۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

SL تیبا

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

EX تیبا

۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰

LX تیبا

۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

توقف فروش

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MID نیسان قشقایی

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰

۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰

۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا معمولی

۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

به زودی

به زودی

X60

۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

لوبو

۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰

۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

به زودی

اتوماتیک /B50

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

FAW ون دوگانه سوز

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۲٫۵ تن

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۵۵٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰

۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰

MVM 530

توقف فروش

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 315

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

چری ویانا

۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۴۵۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۲٫۰۰۰٫۰۰

گریت وال – وینگل

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
قیمت روز خودرو ها،دوشنبه ۱۱ دی ۹۱-۳۱ دسامبر ۲۰۱۲, ۱۰٫۰ out of 10 based on 1 rating

مطلب را به اشتراک بگذارید !
در صورتی که این مطلب را می پسندید 1+ بدهید

در مورد این مطلب !
لینک کوتاه: ادرس لینک کوتاه این مطلب
تاریخ ارسال: ۱۱ دی ۱۳۹۱ | ساعت: دی ۱۱, ۱۳۹۱
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
هیچ دیدگاهی برای قیمت روز خودرو ها،دوشنبه ۱۱ دی ۹۱-۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ ثبت نشده 

خبرنامه ایمیلی

آخرین مطالب

بهترین مطالب

مطالب تصادفی

تبلیغات متنی