با تبلیغ دولت تدبیر و امید، طرح مشکلات از طریق سامانه الکترونیکی ۱۱۱ توسط مردم رو به افزایش است و همزمان با سفر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان تاکنون بیش از ۴۱ هزار تماس مردمی در این استان ثبت شده است.

سامانه ارتباط با رئیس جمهور

سامانه ارتباط با رئیس جمهور

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1190      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

مـزایـای مـتـاهـل بـودن در سـربـازی

مزایای متاهل بودن در سربازی| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1193      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

مـعـافـیـت از خـدمـت سـربـازی بـا داشـتـن بـیـمـاری هـای دسـتـگـاه تـنـاسـلـی

معافیت از خدمت سربازی با داشتن بیماری های دستگاه تناسلی| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1169      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

شـرایـط احـتـسـاب دوران سـربـازی بـه عـنـوان سـابـقـه بـیـمـه اعـلـام شـد

شرایط احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمه اعلام شد| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1173      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

احـتـمـال حـذف یـا تـعـدیـل امـریـه سـربـازی در سـتـاد کـل

 

احتمال حذف یا تعدیل امریه سربازی در ستاد کل| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1178      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

در صـورت عـدم نـیـاز آمـوزش و پـرورش امـریـه حـذف مـی شـود/سـربـازی

در صورت عدم نیاز آموزش و پرورش امریه حذف می شود/سربازی| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1238      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

احـتـمـال افـزایـش طـول خـدمـت سـربـازی

kamali1

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1192      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

آیـیـن نـامـه اجـرایـی قـانـون خـدمـت وظـیـفـه عـمـومـی بـرای اجـرا ابـلـاغ شـد

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد| www.cafepatogh.ir

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1203      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

لـغـو خـریـد خـدمـت مـشـمـولـان خـارج از کـشـور

kamali1

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
نویسنده : cafe patogh      تعداد بازدید : 1202      بدون دیدگاه      دسته : اخبار روز, سربازی

فـراخـوان امـریـه سـربـازی جـهـاد دانـشـگـاهـی اسـتـان اردبـیـل

امریه سربازی

(بیشتر…)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

خبرنامه ایمیلی

آخرین مطالب

بهترین مطالب

مطالب تصادفی

تبلیغات متنی